SUUNTA-hinnasto

- Kesto 60 min

- Täsmäohjaus esim. eri aloihin ja ammatteihin liittyen

- Kattavaa tietoa alasta kuin alasta: alan kelpoisuusvaatimukset, koulutusmahdollisuudet, työllisyystilanne, hakeminen, pääsykokeet, alaan liittyvät lähialat

- KENELLE?

 •     niille, jotka tietävät jo suunnan, mutta kaipaavat lisätietoa
 •     niille, jotka miettivät varasuunnitelmia
 •     niille, jotka kaipaavat varmuutta suunnitelmilleen
 •     niille, jotka pohtivat keinoja päästä tavoitteisiinsa

- Kolmen tunnin ohjauspaketti (2x1,5h)

- Tavoitteena auttaa asiakasta löytämään itsetuntemuksen ja alatietouden kautta omat vahvuutensa, tavoitteensa ja unelmansa

- KENELLE?

 •     elämän suunnan etsijöille
 •     oman tulevaisuuden rakentajille
 •     peruskoulun / lukion / ammattikoulun päättäville
 •     opintonsa keskeyttäneille
 •     opiskelupaikkaa vaihtaville
 •     välivuotta viettäville
 •     armeijassa oleville / armeijasta palaaville
 •     alan vaihdosta miettiville, irtisanotuille

- Kolmen tunnin ohjauspaketti (2x1,5h)

- Sparrausta esim. pääsykokeisiin, työpaikkahaastatteluun, opintoihin, opintojen loppuun saattamiseen, yo-kirjoituksiin valmistautumiseen

- Tavoitteena vahvistaa asiakkaan tietoisuutta omista vahvuuksistaan ja elämänhallinan taidoistaan sekä saada otetta edessä oleviin haasteisiin

- Voidaan tehdä yhdessä esim. opiskelu- tai lukusuunnitelmia, työpaikkahakemuksia, ansioluetteloita sekä harjoitella erilaisia haastattelutilanteita

- Lukiolaisille tarjolla asiantuntevaa apua järkevien kurssitarjottimien sekä yo-suunnitelmien laatimisessa

- Tarvittaessa etsitään yhdessä asiakkaalle uusia mielenkiinnon kohteita ja harrasteita opiskelun vastapainoksi tai sopivia rentoutusmenetelmiä jännittäviin tilanteisiin

KENELLE?

 •     opiskelijoille
 •     yo-kirjoituksiin / pääsykokeisiin valmistautuville
 •     työpaikkaa hakeville
 •     opiskelumotivaationsa kadottaneille
 •     opintojen rytmitystä kaipaaville
 •     stressaajille, jännittäjille

Selkein suunnitelmin kohti haasteita!

Steven Reissin kehittämä Reiss Motivaatioprofiili (RMP) on ensimmäinen tieteellisesti kehitetty ja validoitu motivaatiotyökalu. Se antaa kuvan ihmisen koko motiivi- ja perustarverakenteesta. Profiilissa kuvataan 16 elämän perusmotiivia ja niiden intensiteettiä. Reiss Motivaatioprofiilin avulla saa nopean ja luotettavan kuvan siitä, mitkä ovat henkilön tärkeimmät ja vahvimmat motivaatiot.

Testin tuloksia voi hyödyntää mm. suorituskyvyn parantamisessa, sitouttamisessa, motivoinnissa, johtamisessa ja ammatinvalinnassa ja elämänhallinnan parantamisessa;
 RMP-motivaatioprofiili on myös oiva itseymmärryksen työväline.  

Oman profiilin voi tehdä netissä kysymyksiin vastaten ja se puretaan yhdessä RMP-motivaatiovalmentajan kanssa. Testin tekeminen antaa eväitä oman elämän tutkailuun vuosiksi eteenpäin!

Lue lisää RMPNordicin sivuilta sekä Motivaatiotalon sivuilta

Kattava paketti alakohtaista hakutietoa halutusta alasta.

SUUNTA-lahjakortti

95€ (60min)

275€ (3x60min)

450€ (5x60min)

Kaikki ohjaukset mahdollista toteuttaa myös etänä!