SUUNTA-Challenge

- Kolmen henkilökohtaisen tapaamiskerran paketti (3x1h)

- Sparrausta esim. pääsykokeisiin, työpaikkahaastatteluun, opintoihin, opintojen loppuun saattamiseen, yo-kirjoituksiin valmistautumiseen

- Tavoitteena vahvistaa asiakkaan tietoisuutta omista vahvuuksistaan ja elämänhallinan taidoistaan sekä saada otetta edessä oleviin haasteisiin

- Voidaan tehdä yhdessä esim. opiskelu- tai lukusuunnitelmia, työpaikkahakemuksia, ansioluetteloita sekä harjoitella erilaisia haastattelutilanteita

- Lukiolaisille tarjolla asiantuntevaa apua järkevien kurssitarjottimien sekä yo-suunnitelmien laatimisessa

- Tarvittaessa etsitään yhdessä asiakkaalle uusia mielenkiinnon kohteita ja harrasteita opiskelun vastapainoksi tai sopivia rentoutusmenetelmiä jännittäviin tilanteisiin

KENELLE?

  •     opiskelijoille
  •     yo-kirjoituksiin / pääsykokeisiin valmistautuville
  •     työpaikkaa hakeville
  •     opiskelumotivaationsa kadottaneille
  •     opintojen rytmitystä kaipaaville
  •     stressaajille, jännittäjille

Selkein suunnitelmin kohti haasteita!