SUUNTA-palvelut yrityksille

Outplacement-palvelu eli yritysten irtisanottujen työntekijöiden uudelleensijoittumisohjaus on yrityksen vastuullinen tapa hoitaa ikävät saneerauksista tai muutostilanteista johtuvat erosopimustilanteet niin, etteivät yrityksestä lähtevät jää tyhjän päälle. Työpaikkansa menettäneiden ammatinvalintaohjelma on oma räätälöity ohjausprosessi, jossa irtisanotulle ryhdytään etsimään uusia suuntia. On tärkeää, että työpaikasta lähtevillä on olemassa asiantuntevaa ohjauspalvelua tukemassa heitä uudessa tilanteessa ja kannustamassa heitä uusien suuntien etsimisessä. Outplacement-palvelu voi olla joko henkilökohtaista tai ryhmämuotoisesti toteutettua ura- tai koulutusneuvontaa sekä työnhakutaitojen ja -asiakirjojen päivittämistä. Uudelleensijoittumispalvelun avulla irtisanottu työntekijä voi löytää uuden kouluttautumisalan, työpaikan tai inspiraation elämäänsä sekä saada uskoa ja vahvistusta tulevaisuuteen suuntautumisessa.

Yritykset, jotka tarjoavat irtisanotuilleen outplacement-palveluita, ovat edistuksellisiä ja viestivät työntekijöistään ja heidän tulevaisuudestaan välittämisestä. SUUNTA-palveluiden outplacement-paketit räätälöidään aina kestoltaan ja sisällöltään asiakkaan tarpeita vastaaviksi. Kysy lisää 044-7220372.

SUUNTA-palvelut tarjoaa sisaryhtiönsä OpoCoachingin kautta monenlaisia oppilaitoksille, hankkeille ja yrityksille suunnattuja koulutuksia ja valmennuksia. Suosittu Kohtaamiskoulutus on suunnattu kaikille vuorovaikutus- ja asiakastyötä tekeville, jotka haluavat kehittää asiakkaan kohtaamistaitojaan. Kohtaamiskoulutuksessa teemoina ovat vuorovaikutus kohtaamisessa, kuunteleminen ja minä kohtaajana, ja se sisältää omien kohtaamistilanteiden vuorovaikutustaitojen syventämistä monenlaisten käytännön harjoitusten kautta. Kohtaamiskoulutus soveltuu esim. asiakastyötä tekeville virkailijoille esim. sekä lasten, nuorten, perheiden ja vanhusten parissa työskenteleville. Myös oppilaitokset voivat tilata kohtaamiskoulutuksen osaksi VESO-koulutuspäiviään. Kohtaamiskoulutus räätälöidään aina kullekin kouluttautujaryhmälle sopivaksi paketiksi. Motivaatiovalmennuksessa jokainen osallistuja pääsee tekemään oman luontaiset motiivit paljastavan RMP-motivaatioprofiilin. Lue lisää OpoCoachingin sivuilta.

Koulutusohjaus on yritysten mahdollisuus löytää henkilöstölleen uusia kouluttautumisväyliä ja mahdollisuuksia kehittää itseään työssään.

Kysy lisää SUUNTA-palveluiden koulutuksista tai koulutusohjauksesta yritysten henkilöstölle: 044-7220372!