Suunta-luennot ja koulutukset

Suunta-luennot

- Asiantuntijaluennot aiheista

Nuoret ja ammatinvalinta

Ammatinvalinnan haasteet psyykkisestä näkökulmasta tarkasteltuna

Nuoren kohtaaminen vuorovaikutustyössä

Hyvän ohjaamisen elementtejä

Yläasteelta lukioon - mikä muuttuu? Kattava tietopaketti lukio-opiskelun luonteesta, opiskelutaitojen löytämisen merkityksestä, itsenäistymisestä, suunnitelmallisesta opiskelusta. 

- KENELLE?

  • oppilaitoksille, päiväkodeille
  • järjestöille
  • firmoille
  • koulutuspäiville
  • vuorovaikutustyötä, ohjaus- ja neuvontatyötä tekeville, lasten ja nuorten kanssa työskenteleville

Kohtaamiskoulutus

SUUNTA-palveluiden Kohtaamiskoulutus on suunnattu kaikille vuorovaikutus- ja asiakastyötä tekeville, jotka haluavat kehittää kohtaamistaitojaan vuorovaikutustilanteissa. Kohtaamiskoulutuksessa teemoina ovat vuorovaikutus kohtaamisessa, kuunteleminen ja minä kohtaajana, ja se sisältää omien kohtaamistilanteiden vuorovaikutustaitojen syventämistä monenlaisten käytännön harjoitusten kautta. Kohtaamiskoulutus soveltuu esim. asiakastyötä tekeville virkailijoille sekä lasten, nuorten, perheiden ja vanhusten parissa työskenteleville. Myös oppilaitokset voivat tilata kohtaamiskoulutuksen osaksi VESO-koulutuspäiviään. Kohtaamiskoulutus räätälöidään aina kullekin kouluttautujaryhmälle sopivaksi paketiksi.